en

Reference

POPIS ZNAČAJNIJIH PROJEKATA

1996. – 2000.

 1. Snimanje i oskultacija klizišta na pruzi Lupoglav-Raša - 1996.g.
 2. Izvedbeni projekt industrijskog kolosijeka “CIOS” na lokaciji Podsused u Zagrebu - 1996/1997.g.
 3. Organizacija Stručno-znanstvenog skupa “Uloga željeznice u obnovi i razvoju Hrvatske” u Bjelovaru 23.i 24.10.1997.g. - 1997.g.
 4. Oskultacija klizišta na pruzi Dugo Selo - Botovo - 1997.g,1998.g.1999.g.,2000.g.
 5. Idejno rješenje ind.kol.”Končar-Inem” na lokaciji Jankomir u Zagrebu - 1997.g.
 6. Izvedbena tehnička dokumentacija za obnovu hangara Lučko u Zagrebu - 1997.g.
 7. Idejni projekt kolosijeka “Intereuropa” na lokaciji Podsused u Zagrebu - 1997.g.
 8. Izvedbeni projekt ind.kol. “Intereuropa” na lokaciji Jankomir u Zagrebu - 1997.g.
 9. Izvedbeni projekt ind.kol. “Izolirka” na lokaciji Donji Grad u Osijeku - 1998.g.
 10. Izvedbeni projekt ind.kol. “Unija Metali” na lokaciji Novi Dvori - 1998.g.
 11. Nadzor nad izvođenjem radova ind.kol.”Unija Metali” Novi Dvori - 1998.g.
 12. Nadzor nad izvođenjem radova magistralnog vodovoda Rugvica - Preseka - 1998.
 13. Stručni konzultant kod izrade “Studije utjecaja na okoliš nove željezničke pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno” - 1997.g.
 14. Izvedbeni projekt produljenja 3.kolosijeka kolodvora Vladislavci - 1998.g.
 15. Izrada Programske skice i ishođenje Lokacijske dozvole nove željezničke pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno - 1998.g.
 16. Izvedbeni projekt ind. kol.”Betongrad” na lokaciji Jastrebarsko - 1998.g.
 17. Idejno građevinsko rješenje rekonstrukcija kolodvora Dugo Selo, Vrbovec, Gradec, Križevci, Lepavina, Mučna Reka, Koprivnica i Drnje te šest stajališta u okviru projekta za izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Botovo - 1998.g.
 18. Idejni, glavni i izvedbeni projekt industrijskog kolosijeka “Crodux” na lokaciji Dujmovača u Splitu - 1999.g.
 19. Idejni, glavni i izvedbeni projekt te stručni nadzor industrijskog kolosijeka “Lagermax Auto” na lokaciji Luka - 1999.g.
 20. Glavni i izvedbeni projekt remonta pruge Zagreb-Rijeka dionica Oštarije-Ogulin - 1999.g.
 21. Obnova i sanacija upornjaka na a-b mostu u km 439+819 pruge Zagreb-Rijeka - 1999.g.
 22. Glavni i izvedbeni projekt izmjene mosne građe na mostovima “Sava” i “Strug” kod Jasenovca - 1999.g.
 23. Idejni, glavni i izvedbeni projekt industrijskog kolosijeka “LPT” Slobodna zona Ploče - 2000.g.
 24. Glavni projekt(donji ustroj, objekti, gornji ustroj) nove željezničke prugeGradec- Sveti Ivan Žabno(12 km) - 1999. - 2000.g.
 25. Idejni i glavni projekt industrijskog kolosijeka “UNP” u Luci Ploče - 2000.g.
 26. Idejni, glavni i izvedbeni projekt te stručni nadzor industrijskog kolosijeka “Veting” u Varaždinu - 2000.g.
 27. Idejni, glavni i izvedbeni projekt TERMINALA za pranje putničkih vagona u ko-lodvoru Pula(kolosječna postrojenja, pristupna cesta, odvodnja i prečišćavanje ot-padnih voda, vodoopskrba, energetika i rasvjeta, objekt za osoblje i skladištenje) - 2000.g.
 28. 2001. – 2005.

 29. Glavni i izvedbeni projekti stajališta V. Trojstvo, Mirkovci i Ilača - 2001.g
 30. Idejni i glavni građevinsko-prometnotehnološki i elektroprojekt prelaganja HŽ instalacija za nadvožnjak Sveti Kuzam na državnoj cesti D 40 - 2001.g.
 31. Idejni projekt željezničke pruge Podsused tv.-Samobor-Bregana - 2002.g.
 32. Idejni projekt modernizacije Vc koridora DG-Beli Manastir-Osijek-Vrpolje-Slavonski Šamac-DG - 2002.g.
 33. Projekt zamjene skretnica u kolodvoru Rijeka - 2003.g.
 34. Glavni i izvedbeni projekt modernizacije Vc koridora DG-Beli Manastir-Osijek-Vrpolje-Slavonski Šamac-DG - dionica Vrpolje-Sl. Šamac - 2003.g.
 35. Glavni i izvedbeni projekt remonta pruge Oštarije-Knin-Split dionica Perković-Split(48 km) - 2003.g.
 36. Građevinski i elektroprojekt rekonstrukcije željezničkih kolosijeka na Brajdici u vezi izgradnje magistralne ceste GMC-105 u Rijeci, dionica A-F-2003.g.
 37. Glavni i izvedbeni projekt remonta pruge Oštarije-Knin-Split dionica Gospić-most Jaruga(22 km)-2003.g.
 38. Stručna podloga za ishođenje Lokacijske dozvole željezničke pruge Podsused tv.-Samobor-Bregana - 2003.g.
 39. Projekt sanacije gornjeg ustroja na dionici Državna granica-Buzet - 2003.g.
 40. Glavni i izvedbeni projekti stajališta Mikleuš, Našička Breznica, Cret, Samatovci i Donji Dolac - 2003.g.
 41. Glavni i izvedbeni projekt modernizacije Vc koridora DG-Beli Manastir-Osijek-Vrpolje-Slavonski Šamac-DG - dionica Osijek-B. Manastir(32 km) - 2004.g.
 42. Glavni i izvedbeni projekt obnove željezničke pruge Vinkovci-Osijek(33 km)- 2003.g.-2004.g.
 43. Idejni, glavni i izvedbeni projekt te stručni nadzor industrijskog kolosijeka “Dunapack” u Zaboku - 2004.g.
 44. Idejni, glavni i izvedbeni projekt te stručni nadzor industrijskog kolosijeka “Elgrad” u Lekeniku - 2004.g.
 45. Idejni, glavni i izvedbeni projekt te izrada parcelacijskog elaborata industrijskog kolosijeka “INA Etan” u Ivanić Gradu - 2004.g.
 46. Organizacija i provedba otkupa zemljišta nove željezničke pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno za prugu-2003-2004.g.
 47. Idejni, glavni i izvedbeni projekt matičnog kolosijeka u Luci Osijek-2005.g.
 48. Glavni i izvedbeni građevinsko-tehničkoprometni i elektroprojekt prelaganja i zaštite HŽ instalacija nadvožnjaka “Šapjane” na pruzi Pivka-Rijeka-2005.g.
 49. Idejni, glavni i izvedbeni projekt ispitnog tram. kolosijeka “Končar” u Zagrebu-2005.g.
 50. Idejni, glavni i izvedbeni  projekt ind.kolosijeka “CIOS” u Zagrebu - 2005.g.
 51. 2006. – 2010.

 52. Idejno rješenje terminala za pretovar rasutih tereta u Luci Osijek-2006.g.
 53. Glavni i izvedbeni projekt modernizacije Vc koridora DG-Beli Manastir-Osijek-Vrpolje-Slavonski Šamac-DG - dionica Osijek-Strizivojna/Vrpolje(48 km) - 2006.g.
 54. Idejni, glavni izvedbeni projekt industrijskog kolosijeka za namirivanje goriva u kolodvoru Zabok-2006.g.
 55. Izvedbeni projekt poboljšanja stanja u kolodvoru Split-2006.g.
 56. Glavni i izvedbeni projekt cestovnog podvožnjaka u km 290+653 pruge Oštarije-Knin-Split na dionici Perković-Split-2006.g.
 57. Idejna rješenja, glavni i izvedbeni projekti rekonstrukcija kolodvora Beli Manastir, Darda, Kopanica/Beravci i Slavonski Šamac-2007.g.
 58. Idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt kolosječnih postrojenja novog pogona Uljanika u Vodnjanu-2007.g.
 59. Glavni projekt nove željezničke pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno duljine 12 km (trasa, objekti otvora od 1 m do 11 m, ceste itd) -2007.g.
 60. Idejni, glavni i izvedbeni projekt mosta preko Bobotskog kanala (L=10 m) u km 22+326 pruge Vinkovci-Osijek –2007.g..
 61. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje građevinske dozvole nove željezničke pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno duljine 12 km
 62.   Izvedbeni projekt i tender dokumentacija nove željezničke pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno duljine 12 km (trasa, objekti od 1 m do 11 m, ceste itd) -2008.g.
 63. Idejno rješenje, Idejni projekt, Glavni projekt i Izvedbeni projekt rekonstrukcije pruge Osijek-Našice radi izgradnje podvožnjaka u ulici L. B. Mandića u Osijeku – 2007.g. – 2009.g.
 64. Idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt industrijskog kolosijeka Špoljar Transport u Pojatnom – 2007.-2008.g.
 65. Idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije kolosječnih postrojenja u krugu tvornice Zvijezda d.d. na lokaciji Žitnjak u Zagrebu – 2008.g.
 66. Idejni projekt željezničke pruge Podsused Tvornica-Samobor-Bregana, 1. Faza izgradnje Podsused Tvornica-Samobor-privremeni kolodvor Perivoj – 2008.g.
 67. Idejni projekt željezničkog stajališta “H.B.Z. Split” i sanacija tunela Split – 2008.g.
 68. Glavni projekt kolosječnih postrojenja, kranske staze, cestovnih površina, elektro-energetskog napajanja, trafostanice i vanjske rasvjete za Terminal za rasutih tereta u Luci Osijek – 2008.g.
 69. Idejni i glavni projekt Intermodalne infrastrukture zapadnog dijela Luke Osijek
  (geodetski projekt, kolosječna postrojenja, cestovne površine, elektrenergetska postrojenja i vanjska rasvjeta) - 2008.g.
 70. Idejni projekt Južne obale Luke Osijek (geodetski projekt, kolosječna postrojenja,    cestovne površine, elektrenergetska postrojenja i vanjska rasvjeta) - 2008.g.
 71. Izvedbeni projekt uređenih površina za ulazak/izlazak putnika, projekt drenaže i vanjske rasvjete u željezničkom kolodvoru Ogulin – 2009.g.
 72. Izvedbeni projekt uređenih površina za ulazak/izlazak putnika, projekt drenaže i vanjske rasvjete u željezničkom kolodvoru Mrzlo Polje – 2009.g.
 73. Glavni projekt željezničke pruge Podsused Tvornica-Samobor-Bregana,
  1. faza izgradnje Podsused Tvornica-Samobor-privremeni kolodvor Perivoj,
  1. građevina, rekonstrukcija kolodvora Podsused Tvornica - 2009.g.
 74. Glavni projekt željezničke pruge Podsused Tvornica-Samobor-Bregana,
  1.faza izgradnje Podsused Tvornica-Samobor-privremeni kolodvor Perivoj,
  2. građevina, trasa duljine cca 14000m - 2009.g.
 75. Glavni i izvedbeni projekt industrijskog kolosijeka “Zvijezda” na Žitnjaku u Zagrebu – 2009.g.
 76. Glavni projekt željezničke pruge Podsused Tvornica-Samobor-Bregana,
  1.faza izgradnje Podsused Tvornica-Samobor-privremeni kolodvor Perivoj,
  3. građevina, vijadukt Samobor-kolodvor duljine cca 400m - 2009.g.
 77. Glavni projekt željezničke pruge Podsused Tvornica-Samobor-Bregana,
  1.faza izgradnje Podsused Tvornica-Samobor-privremeni kolodvor Perivoj,
  4. građevina, vijadukt Samobor-trasa duljine cca 2100m – 2009.g.
 78. Glavni projekt željezničke pruge Podsused Tvornica-Samobor-Bregana,
  1.faza izgradnje Podsused Tvornica-Samobor-privremeni kolodvor Perivoj,
  5. građevina, vijadukt Sveta Nedjelja duljine cca 1000m – 2009.g.
 79. Idejni projekt rekonstrukcije prijemno otpremne skupine i obalnih kolosijeka Luke Vukovar - 2009.g.
 80. Idejni i glavni projekti rekonstrukcija (adaptacija) kolodvorskih zgrada Gradec i Sv. Ivan Žabno, parkirališta, pristupnih cesta i uređenja okoliša – 2010.g.
 81. Kategorizacija vijadukta “Čupkovići” duljine 287,38 m u km 201+820 pruge Oštarije-Knin-Split - 2010.g.
 82. Glavni i izvedbeni projekt uklanjanja čeličnog pješačkog nathodnika u kolodvoru Rijeka u km 653+074 pruge Zagreb-Rijeka – 2010.g.
 83. Projekti postojećeg stanja tunela na prugama RH - M502, M604, M606, M304, R103, R101, L212 – 2010.g.
 84. Idejno rješenje matičnog industrijskog kolosijeka za gospodarsku zonu Klinča sela – 2010.g.
 85. Idejno rješenje matičnog industrijskog kolosijeka za industrijsku zonu Vukovin-sko polje u Velikoj Gorici – 2010.g.
 86. 2011. – 2015.

 87. Izvedbeni projekt sanacije kolosiječnih postrojenja industrijskog kolosijeka u krugu tvornice Vupik u na lokaciji silos u Vukovaru – 2011.g.
 88. Izvedbeni projekt sanacije industrijskog kolosijeka INA Osijek na vagon istakalištu u Osijeku – 2011.g.
 89. Izvedbeni projekt sanacije industrijskog kolosijeka u Sjevernoj luci Split – 2011.g.
 90. Idejni projekt radioničkog kolosijeka, pristupne ceste i parkirališta u kolodvoru Jurdani – 2011.g.
 91. Idejno rješenje industrijskog kolosijeka za kamenolom Fužinski Benkovac u kolodvoru Fužine – 2012.g.
 92. Idejni projekt obnove i rekonstrukcije pruge na dionici Dugo Selo-Novska, poddionica Kutina-Novska (IPA) – 2012.g.
 93. Projekt revitalizacije PSNZ Žitnjak – 2012.g.
 94. Izrada izvedbenog projekta remonta pruge M102 Zagreb GK-Dugo Selo na dionici Zagreb-Borongaj-Dugo Selo, poddionici Čulinec-Sesvete – 2012.g.
 95. Stručni nadzor radova na rehabilitaciji pruge Novska-Tovarnik-DG, dionica Novska-Okučani (IPA) – 2012.g.
 96. Izrada projekta izgradnje novog željezničkog propusta pruge I201 Varaždin-Golubovec u KM 27+710 – 2012.g.
 97. Izrada izvedbenog projekta remonta pruge M202 Zagreb GK-Rijeka na dionici Moravice-Skrad – 2012.g.
 98. IDEJNI PROJEKT - REKONSTRUKCIJE, NADOGRADNJE I OBNOVE (REMONT) ŽELJEZNIČKE PRUGE M103 DUGO SELO – NOVSKA , FAZA I. - 2012.g.
 99. REKONSTRUKCIJA PROPUSTA U km 276+418 PRUGE M105 NOVSKA-TOVARNIK-DG - 2012.g.
 100. ELABORAT UREĐENJA KOLOSIJEKA NA MOSTU "KARAŠICA" - 2012.g.
 101. ELABORAT UREĐENJA KOLOSIJEKA NA MOSTU " DRAVA" - 2012.g.
 102. ELABORAT UREĐENJA KOLOSIJEKA NA MOSTU " ČESMA" - 2012.g.
 103. ELABORAT UREĐENJA KOLOSIJEKA NA MOSTU " ČRNEC" - 2012.g.
 104. ELABORAT UREĐENJA KOLOSIJEKA NA MOSTU " STARA DRAVA" - 2012.g.
 105. ELABORAT UREĐENJA KOLOSIJEKA NA MOSTU " KARAŠICA" - 2012.g.
 106. ELABORAT UREĐENJA KOLOSIJEKA NA MOSTU " KRAPINA" - 2012.g.
 107. IDEJNO RJEŠENJE SANACIJE ODVODNJE OTPADNIH VODA I PRIPADAJUČIH OBJEKATA NA ZAGREB RANŽIRNI KOLODVOR - 2012.g.
 108. PROMETNO-TEHNOLOŠKI PROJEKT : NOVA DVOKOLOSJEČNA ŽELJEZNIČKA PRUGA M202 ZA MJEŠOVIT PROMET HORVATI – GOLJAK – BELAJ – SKRADNIK – DREŽNICA – KRASICA, DIONICA II.: GOLJAK/KARLOVAC-SKRADNIK - 2013.g.
 109. IDEJNO RJEŠENJE - POVEZIVANJE KOLODVORA SKRADNIK SA ŽELJEZNIČKOM PRUGOM M604 OŠTARIJE – KNIN – SPLIT PREDGRAĐE - 2013.g.
 110. IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ŽELJEZNIČKOG TUNELA SPLIT I EVAKUACIJSKIH IZLAZA - 2013.g.
 111. REKONSTRUKCIJA INDUSTRIJSKOG KOLOSIJEKA NA PLATOU ZA PODRUČJE SKLADIŠTENJA I UTOVARA ČELIČNOG OTPADA – glavni projekt - 2013.g.
 112. IZVEDBENI PROJEKT REMONTA ŽELJEZNIČKE PRUGE: M202 ZAGREB GL.KOL. - RIJEKA - 2013.g.
 113. (Dionica: MORAVICE - SKRAD), PRVA poddionica: Moravice (uključivo) – Brod Moravice (isključivo)
 114. IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE PSN2 25kV IVANKOVO - 2013.g.
 115. IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE PSN2 25kV SIBINJ - 2013.g.
 116. PROJEKT RADIONIČKOG KOLOSIJEKA, PRISTUPNIH CESTA I PARKIRALIŠTA RADIONICE ZA ODRŽAVANJE HŽ INFRASTRUKTURE JURDANI - 2013.g.
 117. GLAVNI PROJEKT OBNOVE INDUSTRIJSKIH KOLOSIJEKA U SJEVERNOJ LUCI SPLIT - 2013.g.
 118. PROMETNO-TEHNOLOŠKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA NA PRUŽNOJ DIONICI KRIŽEVCI – KOPRIVNICA – DRŽAVNA GRANICA - 2013.g.
 119. GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT sanacije odvodnje otpadnih voda i pripadajučih objekata na Zagreb ranžirni kolodvor - 2013.g.
 120. IDEJNI PROJEKT INDUSTRIJSKOG KOLOSIJEKA ZA KAMENOLOM FUŽINSKI BENKOVAC - 2013.g.
 121. GLAVNI PROJEKT - REKONSTRUKCIJE, NADOGRADNJE I OBNOVE (REMONT) ŽELJEZNIČKE PRUGE M103 DUGO SELO – NOVSKA , FAZA I. (KONZORCIJSKI): - 2014.g.
  • GLAVNI PROJEKT DENIVELACIJA ŽCP-A „OSTRNA STAJALIŠTE“
  • GLAVNI PROJEKTI REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ILI NOVIH ŽELJEZNIČKIH MOSTOVA - Most DUGO SELO
  • GLAVNI PROJEKTI REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ILI NOVIH ŽELJEZNIČKIH MOSTOVA - Most ZELINA
  • PROJEKT TRASE I GORNJEG USTROJA OTVORENE PRUGE OD KM CCA 2+803,86 DO KM CCA 10 +030,53
  • KOLODVOR PREČEC - PROJEKT DONJEG USTROJA I ODVODNJE
  • STAJALIŠTE OSTRNA - PROJEKT BOČNOG PERONA I ODVODNJE
  • DENIVELACIJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA OTVORENE PRUGE
 122. GLAVNI PROJEKT ŽELJEZNIČKOG VIJADUKTA SAMOBOR, L=2522m - 2014.g.
 123. IDEJNO RJEŠENJE IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA PRUGE, TE REKONSTRUKCIJE KOLODVORA I STAJALIŠTA, PODDIONICA III: RIJEKA-JURDANI, PODDIONICA IV: JURDANI-ŠAPJANE, sve u sklopu STUDIJE OKVIRNIH MOGUĆNOSTI IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ŠKRLJEVO – RIJEKA – ŠAPJANE - 2014.g.
 124. IZVEDBENI PROJEKT REMONTA ŽELJEZNIČKE PRUGE: M202 ZAGREB GL.KOL. - RIJEKA (Dionica: OGULIN – MORAVICE), I poddionica: Ogulin(uključivo) – Gomirje (isključivo) - 2014.g.
 125. IDEJNI PROJEKT - POVEZIVANJE KOLODVORA SKRADNIK SA ŽELJEZNIČKOM PRUGOM M604 OŠTARIJE – KNIN – SPLIT PREDGRAĐE - 2014.g.
 126. GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE NOVOG PROPUSTA U KM 510+168 NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI M202 ZAGREB GK – RIJEKA - 2014.g.
 127. IDEJNI PROJEKT UGRADNJE SIGNALNO-SIGURNOSNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA NA DIONICI SISAK CAPRAG (uklj.) – NOVSKA (isklj). - 2014.g.
 128. IZVEDBENI PROJEKT REMONTA ŽELJEZNIČKE PRUGE: L217 SISAK CAPRAG – KARLOVAC, Dionica: SISAK CAPRAG (isključivo) – PETRINJA (uključivo), I poddionica: Sisak Caprag (isključivo) – Mošćenica (isključivo) od km 0+498,04 (KS25) do km 3+828,05 (KKL5) - 2014.g.
 129. PROMETNO – TEHNOLOŠKI ELABORAT ORGANIZACIJE PROMETA VLAKOVA PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA REKONSTRUKCIJE PROPUSTA u km 27+710 PRUGE L201 VARAŽDIN-GOLUBOVEC - 2014.g.
 130. IDEJNO RJEŠENJE IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJE ŽELJEZNIČKE PRUGE TE REKONSTRUKCIJE KOLODVORA I STAJALIŠTA PODDIONICA II: DELNICE-ZLOBIN (PLASE)U SKLOPU STUDIJE OKVIRNIH MOGUĆNOSTI IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI (KUPJAK) – DELNICE – ŠKRLJEVO - 2014.g.
 131. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU UREĐENIH POVRŠINA U STAJALIŠTU DONJE DUBRAVE, OŠTARIJE RAVNICE, VOJNOVAC, LIČKI PODHUM I KOLODVOR LIČKO LEŠĆE - 2014.g.
 132. IZVEDBENI PROJEKT REMONTA ŽELJEZNIČKE PRUGE: M101 DG – S.MAROF – ZAGREB Gk (Dionica: SAVSKI MAROF – ZAGREB GLAVNI KOLODVOR), I poddionica: Zagreb Gk (isključivo) – Podsused Tvornica (uključivo) - 2014.g.
 133. IDEJNI PROJEKT ZA 2. IZMJENU/DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE ŽELJEZNIČKE PRUGE PODSUSED TVORNICA – SAMOBOR – BREGANA I. faza izgradnje:Podsused Tvornica- Samobor- Privremeni kolodvor Perivoj - 2014.g.
 134. IDEJNO RJEŠENJE INDUSTRIJSKOG KOLOSIJEKA ZA PODUZETNIČKU ZONU NOVSKA JUG - 2014.g.
 135. IZVEDBENI PROJEKT SANACIJE UTOVARNO-ISTOVARNE RAMPE U KOLODVORU ZAGREB GK - 2014.g.
 136. IDEJNI PROJEKT UKLANJANJA POSTOJEĆEG MOSTA I IZGRADNJE NOVOG PROPUSTA U km 273+172 - 2014.g.
 137. IDEJNI PROJEKT ZAMJENE SVOĐENOG PROPUSTA NA PRUZI M604 u km 219+604 - 2014.g.