en

Usluge

Tvrtka GRANOVA d.o.o. bavi se projektiranjem niskogradnje s naglaskom na željezničku infrastrukturu.

GRAĐEVINSKI PROJEKTI

Projektiranje novih i rekonstrukcija postoječih željezničkih pruga, kolodvora i stajališta
Projektiranje industrijskih kolosijeka
Projektiranje lučkih kolosijeka i kranskih staza
Projektiranje pružnih i cestovnih konstruktorskih građevina: propusti, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, vijadukti, podhodnici, nadhodnici, potporni zidovi
Projektiranje cesta, parkirališta, biciklističkih staza, željezničko-cestovnih prijelaza
Rekonstrukcija državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata : stabilnih postrojenja elektrovuče, općih postrojenja jake struje, signalno sigurnosnih uređaja te telekomunikacijskih i informacijskih sustava

GEODETSKE USLUGE

Geodetske usluge obuhvačaju izradu : geodetskih elaborata, podloga za projektiranje, posebnih geodetskih podloga, parcelacija zemljišta, legalizacija objekata, obnova međa, iskolčenje objekata, geodetsko snimanje vodova, usklađenje katastra i gruntovnice, geodetski situacijski nacrt, etažiranje objekata ...

PROMETNO TEHNOLOŠKI PROJEKTI

Izrada projekata organizacije i tehnologije prometa, proračuni, studije te prometne analize

NADZOR

Stručni i projektantski nadzor prilikom izvođenja radova ( građevinski, elektrotehnički, geodetski..)

KONZALTING

Stručno savjetovanje i podrška pri razradi projekata i studija prometne infrastrukture